Medveten Andnings Paket inkl distanscoaching

SEK 2,490.00 inkl. moms*

Detta ingår:
3 tim. coaching 
Boken Medveten andning 
Relaxator
Sleep Tape
28 dagars program.


Coachningen är uppdelad på 5 tillfällen där du har fyllt i 20 kryssfrågor, enligt anvisningarna, i Steg 1. i Broschyren: 28-dagars Medveten Andning, innan första tillfället. Vi möts via Skype eller Facetime eller Messenger

1:a Tillfället ca 1 timme, där vi tittar på ditt svar i Steg1 och därefter går igenom dina personliga mål och önskemål om vilka dina förväntningar är med andningsträningen

2,3,4:e tillfällena på ca 30 min följer vi upp hur veckan har varit och du får peppning och svar på frågor som dykt up under tidnen.

5:e tillfället - efter 4 veckors andningsträning går vi igenom reslutatet och ser framåt.

Efter beställningen får du ett mail där start för coachningen  bestäms enligt överenskommelse.

Du blir coachad av Anette Ljungberg, leg Arbetsteraepeut
Intstruktör Medveten Andning

Kategori Medveten Andning

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 1,992.00.