Barn i Balans®

YOGA - RÖRELSE - AVSLAPPNING 

 

Till vem vänder sig kursen ?

Kursen vänder sig till förskola och skola och alla som på något sätt har barn omkring sig.
Betala nu - starta när du är redo.

Vi följer Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet och tillit till sin egen förmåga
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande.


I utbildningspaketet ingår även:
 
YOGAPLANSCH 
yogaKortlek
chiball boll

Visionen
"Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna".

Utvärderingar:

Amanda & Filippas helt egenskapade film och tolkning av Barn i Balans:

Fler filmer helt och hållet redigerade och filmade av barnen: