Vi annonserar i Tidningen Yoga För Dig där du kan läsa mer om yoga, meditation och
ayurveda: www.yogafordig.nu

Vi köper in våra kläder från Saprema